Velkommen til Boderne Vandværk

 

 

 

Vandværket kan kontaktes på mailadressen info@bodernevandvaerk.dk

I tilfælde af problemer med vandtrykket, utætheder i ledningsnettet etc. kan vandværksbestyreren kontaktes på telefon 20 32 62 80.

Øvrige spørgsmål vedrørende vandværket, herunder om vandkvaliteten, besvares af formanden på ovenstående mailadresse eller på telefon 2460 0680. Formanden træffes bedst efter kl 17:00.