Velkommen til Boderne Vandværk

Boderne Vandværk ophører som selvstændigt vandværk

På den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 20.8.22 var der enighed om at overdrage Boderne Vandværk til det kommunale vandværksselskab under Bornholms Energi Og Forsyning (BEOF). Det foregår sådan, at BEOF overtager samtlige Boderne Vandværks aktiver og passiver samt forpligtelser i forhold til brugerne. Der skal ikke betales noget i forbindelse med overdragelsen hverken fra vandværkets eller BEOF´s side.

Overdragelsen sker ved det kommende årsskifte. Herefter er det BEOF, der har ansvaret for at levere vand til brugerne i Boderne og omegn.

BEOF har etableret en velkomstside www.beof.dk/boderne på nettet med diverse oplysninger for Boderne Vandværks brugere, herunder kontaktoplysninger og indgange til BEOF's øvrige sider.

 

Frem til NytÅr kan Boderne Vandværk stadig kontaktes på mailadressen info@bodernevandvaerk.dk

I tilfælde af problemer med vandtrykket, utætheder i ledningsnettet etc. kan vandværksbestyreren kontaktes på telefon 20 32 62 80.

Øvrige spørgsmål vedrørende vandværket, herunder om vandkvaliteten, besvares af formanden på ovenstående mailadresse eller på telefon 2460 0680. Formanden træffes bedst efter kl 17:00.