Velkommen til Boderne vandværk

Vandværket kan kontaktes på mailadressen info@bodernevandvaerk.dk

I tilfælde af problemer med vandtrykket, utætheder i ledningsnettet etc. kan vandværksbestyrer Martin Larsen kontaktes på telefon 2345 9397. Spørgsmål vedrørende økonomien kan også rettes til Martin.

Øvrige spørgsmål vedrørende vandværket, herunder om vandkvaliteten, besvares af formanden på ovenstående mailadresse eller på telefon 2460 0680.