Bestyrelse

Bestyrelse

Vandværkets bestyrelse består for tiden af:

Niels Raarup Christensen, Blommehaven 6, Rønne (formand), 2460 0680

Arne Eriksen, Stokkekildevej 21, Aakirkeby, 5697 4808

Lars-Ole Hjorth-Larsen, Søndre Landevej 49, Aakirkeby, 5697 4035

Ivar Bilenberg, Møllebakken 8, Aakirkeby, 2364 0050

Per Koefoed, Nexøvej 41, Aakirkeby, 5697 5016