Historie

Historie

Kort om vandværkets historiske baggrund

Sommerhusene i Boderne havde oprindeligt typisk egen brønd og lokum i skoven. Lokumsspanden blev gravet ned på grundene og det gav selvsagt problemer med vandkvaliteten i de mange brønde. Amtslægen truede derfor med at forbyde brugen af brøndvandet. Man var således tvunget til at modernisere vandforsyningen, og  Andelsselskabet Boderne Vandværk blev derfor stiftet i 1965. Vandet kunne man få fra en allerede eksisterende boring, der havde tilhørt det nedlagte Bøsthøj Mejeri, der lå der, hvor nu Danhostel Rosengården ligger.

Selve vandværket blev bygget i 1967. Næsten alle sommerhusene i Boderne samt Hotel Boderne blev meget hurtigt tilsluttet vandværket. Siden er forsyningsområdet udvidet mod nord og vest, og værket forsyner i dag 142 ejendomme med rent og godt vand. Heraf er godt 100 sommerhuse, et vandrerhjem, en café, et antal hotellejligheder og en butik mens resten er landbrugsejendomme, og andre helårsbeboelser i oplandet.

Andelsselskabet Boderne Vandværk er den 13. oktober 2013 ændret til selskabet med begrænset ansvar Boderne Vandværk A.M.B.A.