Eventuel klage

Forbrugerklageloven, der er trådt i kraft 1. okt. 2015,  fastlægger regler for behandling af klager over bl.a. vandforsyninger.

Hvis der er uenighed mellem en forbruger og vandforsyningen om leveringen af vand, kan forbrugeren klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretager såkaldt mediation, hvilket vil sige, at styrelsen mægler mellem forbrugeren og vandforsyningen for at nå frem til en mindelig løsning. Det koster 100 kr. at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Hvis det ikke lykkes at finde en mindelig løsning ved mediation, kan forbrugeren klage til Forbrugerklagenævnet. Det koster 400 kr., der dog tilbagebetales, hvis forbrugeren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte grænser for hvor store eller små beløb, der kan begrunde en klage.

De nærmere regler kan læses i Forbrugerklageloven og på styrelsens hjemmeside. Klagegebyrene er gældende pr oktober 2015.