Vandkvaliteten

Vandkvaliteten

Her er link til alle analysedata fra Boderne Vandværk. De ligger i den centrale database, Jupiter, sammen med data fra alle andre vandforsyninger i Danmark.

Databasen har til huse hos GEUS, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.
Analysedata